Kontrollrapporter

Har du hatt kontroll av ditt anlegg av Haugaland Kraft, og fått pålegg om å utbedre noe av din installasjon?
Vi utbedrer dine punkter og sender inn rapporten etterpå.

Ta kontakt for bestilling av time.